Informacje dla turystów indywidualnych 

Obserwatorium jest otwarte dla zwiedzających:

Od maja do września włącznie:

w sobotę i niedzielę
w godzinach od 11:00 do 17:00. Wejścia: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

bardzo prosimy przestrzegać godzin wejść!!!

Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.

 

W pogodne dni zajęcia prowadzone są na zewnątrz budynku. Proponujemy Państwu pokazy Słońca.

W pochmurne dni zapraszamy na wykład popularnonaukowy.

ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nas osób nie ma możliwości wejścia do kopuł w obserwatorium

 

Bilet normalny - 15 zł

Bilet ulgowy (dzieci w wieku 5 – 18 lat) - 5 zł


 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pobytu
w Obserwatorium Astronomicznym.

W trosce o zdrowie nasze, oraz odwiedzających nas osób
prosimy o przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu!

Wszystkie zasady i obostrzenia mają na celu udostępnić Obserwatorium dla zainteresowanych w sposób bezpieczny.  Mając na względzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. wprowadzający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wraz z późniejszymi zmianami ustalamy poniższe warunki umożliwiające skorzystanie z oferty Obserwatorium:

 • Wejścia do Obserwatorium Astronomiczne możliwe są o wskazanych godzinach (11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 i 16:00).
 • Pobyt w obserwatorium trwa maksymalnie 30 minut, później następuje 30 minut przerwy na dokonanie niezbędnej dezynfekcji.
 • W pokazach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Aby wejść do obserwatorium należy pobrać karteczkę z numerem. Jest ich 30 – kolejność nie ma znaczenia. Prosimy starać się ograniczyć kontakt z karteczkami i wyciągać je w sposób losowy.
 • Karteczki dla kolejnej grupy będą udostępnianie o godzinach: 10:30, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05.
 • Karteczkę musi posiadać każda osoba wchodząca na teren Obserwatorium (również dzieci znajdujące się pod opieką dorosłych)! Osoby nie posiadające karteczki nie będą wpuszczane do Obserwatorium. 
 • Osoby, które pobrały karteczkę proszone są o wypełnienie karty pobytu. Podpisaną kartę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz karteczką z numerem proszę przekazać przy wejściu Obsłudze Prosimy potraktować tę sprawę bardzo poważnie – może ona uratować życie, lub zdrowie Twoje, lub innych osób.
 • Rodzice / opiekunowie prawni wypełniają kartę pobytu dzieci.
 • Dopuszczalne jest wypełnienie jednej karty pobytu dla osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. O ile to możliwe, prosimy podać dane kontaktowe każdej z wpisanych osób.
 • O ile to możliwe prosimy wypełnić kartę pobytu przed wejściem do Obserwatorium - te będą dostępne razem z karteczkami z numerem.
 • Osoby z objawami infekcji (szczególnie podwyższonej temperatury, kaszlu, złego samopoczucia) proszone są o rezygnacje z udziału w zajęciach.
 • Osoby przebywające w Obserwatorium zobligowane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi Obserwatorium. W przypadku niestosowania się do poleceń obsługi, osoba/y zostaną wyproszone z budynku, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu biletu.
 • W budynku Obserwatorium obowiązuje bezwzględny nakaz używania środków ochrony osobistej na usta i nos (koniecznie maseczka chirurgiczna) - prosimy o założenie przed wejściem do obserwatorium. Jeżeli nie będziecie Państwo, lub dzieci w stanie wytrzymać w maseczkach 30 minut, prosimy nie wchodzić na teren Obserwatorium.
 • Konieczna jest dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do obserwatorium (Obserwatorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk).
 • W przypadku ujawnienia zagrożenia życia lub zdrowia obsługi i zwiedzających Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zrezygnowania z realizacją świadczonych usług (lub ich przerwania), zamknięcia budynku Obserwatorium wraz z powiadomieniem służb sanitarnych.
 • Podczas pokazów Słońca, czy też wieczornych pokazów nieba obowiązuje zachowanie dystansu od innych osób, wynoszącego co najmniej 1.5 metra (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe).
 • Prosimy w miarę możliwości unikać kontaktu z przedmiotami umieszczonymi w obserwatorium.
 • W skrajnych przypadkach Obserwatorium zapewnia maseczki jednorazowe.
 • Ceny biletów (do nabycia po wejściu na teren Obserwatorium):
  • Bilet normalny - 15 zł
  • Bilet ulgowy (dzieci w wieku 5 – 18 lat) - 5 zł